• darkblurbg

Books

* "Kwekersrecht", Zwolle 1983 (Book on plant breeders rights)

* "Merkenrecht", Zwolle 1991 (Treatise on Benelux trademark law written with L. Wichers Hoeth)

* "Volghende het rechte oordeel van redene", Zwolle 1994 (introduction of the chair in intellectual property law at the University of Groningen dealing with the relation between private law and intellectual property law)

* Former editor in chief with Prof. Dr. D.W.F. Verkade and Prof. Dr. D. Visser of "Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom" an article by article commentary on all Dutch and Benelux IP-laws, Deventer 2013, 4th edition 2013 

* Bescherming van bedrijfsgeheimen, Zwolle 1999 (Protection of Trade Secrets)

* Kort Begrip van het Benelux merkenrecht, Kluwer 2006 (Introductory book on Benelux Trade Mark law)

* Editor in chief and co-author of the 12th edition of "Drucker Bodenhausen Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht", Deventer, 2017 (Dutch introductory textbook on intellectual property law)

Articles

* Le droit des obtentions végétales aux Pays-Bas, Editions Jupiter 1980

* Les licences de marques et l'article 85 de Traité de Rome, Revue Internationale du Droit de la Concurrence, 1981, nr. 3, p. 2

* Burberry's checked Pattern: is it a Trademark?, Trademark World, May 1992

* Better protection of Service Marks in the Benelux?, [1986] EIPR 79

* License, assign, but don't endanger your trademark; Benelux, European Communities Trademark Association (ECTA), Reports nr. 4, 1987, p. 15

* The Repression of Counterfeiting, Revue Internationale du Droit de la Concurrence 1987, nr. 152, p. 8

* New Copyright Law of Indonesia – Implications for Foreign Investment, [1998] EIPR 101

* Harmonisation of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive, [1992] EIPR 262

* First Europe-wide Biotech Patent Injunction: Applied Research Systems v. Organon; Kirin-Amgen v. Boeringer Mannheim 1994 [EIPR] 243 (co-author)

* L'étendue territoriale des jugements prononcés par les tribunaux des pays du Benelux en matière des marques, Jura Vigilantibus for Antoine Braun, Brussels 1994 (co-author)

* Three-Dimensional Marks in Europe, Trademark World, 1996, 31

* La dénomination de la spécialité: les instruments internationaux de protection des obtentions végétales, in Droit Communautaire et Médicament, Paris 1996

* Likelihood of Association: what does it mean? Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1996, p. 105

* The Benelux Trademark Act: A Guide to Trademark Law in Europe, [1996] The Trademark Reporter 543 (co-author)

* European Trade Mark Legislation: The Statements, [1996] EIPR 83

* Likelihood of Association, in European Community Trade Mark, Kluwer Law International 1997

* Benelux chapter in European Trade Mark Litigation Handbook, Sweet & Maxwell 1998

* WIPO and Unfair Competition, [1997] EIPR 78

* A Benelux Perspective: Sabel v. Puma, [1998] EIPR 109

* Biotechnology and compulsory licenses,

* Litigating Patents in The Netherlands, Procedure and Cross-Border Effects; where do we stand? [1998] Patent World 27

* The patient and indirect patent infringement, 1999 ( click here for the text )

* Design Protection and Unfair Competition, in Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram, Kluwer law International, Deventer 1998

* The Monopoly Anomaly, [2001] IP Worldwide 62

* The relevance of "Association" for Trade Mark Conflicts, Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Carl Heymans Verlag 2005, p. 207  ( click here for the text )

* On the limitations of rights under European Trade Mark Law, Festschrift für Jochen Pagenberg, Carl Heymans Verlag 2006, p. 129 ( http://charlesgielen.com/doc/BijdragePagenbergFestschrift.pdf )

* Patent Litigation in The Netherlands, European Lawyer Reference Series,  p. 219 ( http://charlesgielen.com/doc/PatentLitigationinEurope2006.pdf )

* Chapter on Trade Secrets Law in The Netherland in Trade Secrets Law around the World, ed. Mel Jager, 2014 (Trade_Secrets_Law_The_Netherlands_2014.pdf)

* adidas v. Marca II, Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by European Court of Justice (co-author), [2008] EIPR 254 ( http://charlesgielen.com/doc/GeneralInterestinscopeofprotectionEIPR2008.PDF ) 

* Trade Secrets and Patent Litigation, Festschrift zum 70e Geburtstag Prof. Dr. Joseph Strauss, p. 391 (Trade Secrets_and_Patent_Litigation_2008.pdf )

* Fictive Manufacturing under European Law, the Battle against Counterfeiting and Piracy continues (co-author), [2009] Trademark World #214, p. 43 ( Fictive Manfacturing )

* On Adwords and Metatags: Trademark Implications in the Benelux and in the Rest of Europe, Homenaje a Alberto de Elzaburu, Estudios sobre Propriepad Industrial e Intellectual, Grupo Espagnol del AIPPI, 2009 ( On Adwords and Metatags )

* Keyword advertising and European Trade Mark Law, Nov. 2010 ( Keyword Advertising and European Trademark Law )

*  Genuine Use of Community Trade Mark: Where?, 2011 [EIPR] 48 ( Genuine_Use_of_Community_Trade_Mark__Where__by_Charles_Gielen_EIPR.PDF )

* Substantial Value Rule; How it came into Being and Why it Should be Abolished, 2014 [EIPR] 164 (Substantial_Value_EIPR.pdf )

* Benelux Chapter in Famous and Well Known Trade Marks, INTA, ed. 2015 (Benelux_Chapter_Famous_and_Well_Known_Marks_edition_2015.pdf)

* The technical function exclusion in design law and the DOCERAM/CeramTec­-decision of the CJEU (C-395/16) (see article)

 *  The new European regime on the protection of trade secrets (Nov. 2018)  (see article

* Debranding: A Form of Trade Mark Infringement: A Discussion of the CJEU Decision in Mitsubishi/Duma 2019 [EIPR] 605  (see article)

* Trademark Dilution in the European Union, Chapter 10 in International Trademark Dilution, Ed. Daniel R. Bereskin, Q.C., Westlaw 2020  
(Chapter Trademark Dilution in the European Union)

 

Articles in Dutch language

* Minnelijke regelingen in merkenzaken en het Europees Mededingingsrecht, SEW 1978, p. 464

* Boekbespreking D.W.F. Verkade, Ongeoorloofde Mededinging, 1978, BIE 1980, p. 16/17

* Auteursrecht en het EG-Verdrag, Auteursrecht 1981, 4, p. 79

* Naar een betere dienstmerkbescherming, IER 1985, p. 21

* Naar een nieuw cadeaustelsel, IER 1985, p. 9

* Het dienstmerk beter beschermd?, IER 1985, p. 21

* Sweepstakes toelaatbaar?, IER 1986, p. 24/25

* Openbaarheid van kwekersrecht aanvragen, IER 1986, p. 46

* Piraterij, kanttekeningen bij het eindrapport Interdepartementale Commissie

* Piraterij, NJB 1986, p. 281

* Misleidende merken, IER 1986, p. 105

* WIPO en de bestrijding van counterfeiting, IER 1986, p. 48

* Boekbespreking, R.B.M. Keurentjes, Agressieve Handelspraktijken, Diss. 1986, IER 1987, p. 10/11

* Premiums en Sweepstakes; wat mag wel en wat mag niet, IER 1987, p. 66

* Geurmerk in Amerika erkend, IER 1991, p. 3

* Merken en produktenaansprakelijkheid, IER 1991, p. 49

* EG-voorstel vergelijke reclame herleeft, IER 1994, p. 143

* Welk gebruik is elk gebruik, IER 1994, p. 129

* Wipo en ongeoorloofde mededinging, IER 1996, p. 213

* Algemeen belang: Criterium voor dwanglicenties bij biotechnologische innovatie, Album Amicorum voor Sonja Boekman, BIE 1997, p. 23 ( http://charlesgielen.com/doc/AlgemeenBelangenDwanglicentieOctrooirecht.pdf )

* Art. 13bis BMW ofwel, de strijd tegen namaak, in: Een kwart eeuw Benelux-Merkenrecht, samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Benelux-Merkenbureau (1996), p.165

* De patiënt en indirecte octrooi-inbreuk, in Intellectuele Eigenaardigheden, Opstellen aangeboden aan Mr Theo R. Bremer, Kluwer 1998

* Boekbespreking H.M.E. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss. Utrecht 1998, Kluwer 1998, IER 1998, p. 191

* Boekbespreking R.P. Raas, Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?, diss Leiden 2000, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2001, p. 325

* IE-rechten, acquisities en joint ventures, Ondernemingsrecht 2002, 439 e.v. ( http://charlesgielen.com/doc/IE-rechtenacquisitiesjointventures.pdf )

* De Totaalindruk in het Auteursrecht, IER 2004, p. 255

* Lijkt het allemaal nu minder op elkaar?, IER 2005, p. 61

* Hyster Karry Krane, HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, m.nt. Ph.A.N.H., AA 1953, p. 10 in de rubriek Rode draad "Daad en Daad" in AA 2005, p. 857

* Betere bescherming van bedrijfsgeheimen, voer art. 37 TRIPS in!, NJB 2005, p. 253 ( http://charlesgielen.com/doc/BedrijfsgeheimenNJB2005.pdf )

* De Richtlijn handhaving IE-rechten, NTER 2006, p. 6 ( http://charlesgielen.com/doc/RlHandhavingIE-rechten.pdf )

* Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse nabootsing, Spoorbundel (2007), p. 99 ( http://charlesgielen.com/doc/ArtikelSpoorbundel.pdf )

* Van Adwords en Metatags, Dommering-bundel (2008), p. 101 ( http://charlesgielen.com/doc/ArtikelDommeringbundel.pdf )

* Merkgebruik perikelen. Ofwel: welk merkinbreukcriterium is van toepassing, IER 2009, p. 5 (Merkgebruikperikelen.PDF)

* Portretmerk: een non-merk? in Bundel ter gelegenheid van het jubileum van het Schaep met de Vijf Poten, p. 103 (Portretmerk.pdf)

* Merk en Vergelijkende Reclame, Liber Amicorum Ludovic de Gryse, p. 145, Larcier ( Merk_en_vergelijkende_reclame.pdf )

* Normaal gebruik Gemeenschapsmerk: waar? IER 2010, 427 ( Normaal Gebruik Gemeenschapsmerk: waar? )

* Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beinvloed? "In Veritate Concordia, National and European Trademarks living apart together", uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in 2011, p. 21,   ( Invloed_Benelux_merkenrecht_op_Europees_merkenrecht.pdf )

* De Max Planck Studie, IER 2011, 371 (De Max Planck Studie 2011)

* Zoek de verschillen...., in Middelen voor Meijer, Liber Amicorum Mr. R. S. Meijer, Boom, Den Haag 2013, p. 107 ( Zoek_de_verschillen.pdf )

* Het rode zool merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidsgrond (zie artikel), zie ook IER 2018, p. 287

* Verwatering van onderscheidingstekens, IER 2020/32, p. 247 (zie artikel)

* Het Afgiftebeslag in IE-zaken in IE-procesrecht, Constant in beweging, deLex 2022 ( zie artikel )

* Gedachten bij gelegenheid van vijftig jaar BBIE, BMM Bulletin 2022, nr. 2, p. 90 ( zie artikel )